برخی از ویژگی های متمایز رویای پارسیان عبارت است از:

 • مدیران مجهز به تجربه و سابقه گسترده در حوزه آموزش
 • تیمی مجرب و فرهیخته متشکل از مشاورانی که دانشجویان را در پروسه درخواست پذیرش و ویزا یاری می دهند
 • مشاوران تحصیلی بین المللی ما صلاحیت ها و اهداف حرفه ای متقاضیان را ارزیابی نموده و بر مبنای آن، به ارائه مشاوره تحصیلی و پشتیبانی در انتخاب دوره و موسسه متناسب می پردازند.
 • تسهیل فرایند پیچیده و حساس اخذ پذیرش تحصیلی و آماده سازی مدارک با استفاده از تیم مجرب رویای پارسیان در سطح بین الملل به نحوی فوق العاده
 • ارائه خدمات به گونه ای سریع، دقیق و اعتمادپذیر به دانشجویان که سبب صرفه جویی در زمان آنان می گردد.
 • توجه فردی به دانشجویان و تلاش مستمر به منظور جلوگیری از اتحاذ رویکردی کلیشه ای برای مشاوره دانشجویان
 • بهره مندی از بانک اطلاعاتی غنی از اطلاعات تحصیلی، بروشورها، فرم های درخواست، رزومه و … .
 • همکاری نزدیک با دانشجویان و خانواده های آنان به منظور پشتیبانی در هر مرحله از درخواست تا امور مالی.
 • حفظ تماس با دانشجویان در طی تحصیل آنان
 • رویکردی سیستماتیک و شبکه ای جهان شمول از دانشگاه ها
 • پشتیبانی دانشجویان در سرتاسر فرایند ویزای دانشجویی از جمله تمدید ویزای دانشجویی
 • متخصصین مجرب تحصیل در خارج از کشور که اطمینان می دهند ورودی های مناسب به دانشجویان انتقال داده می شود
 • تمرکز واقع بینانه بر رزومه و توانمندی های دانشجویان در انتخاب موسسه و کشور هدف جهت ادامه تحصیل
 • رویکردی مبتکرانه در تلاش به منظور یاری دانشجویان در اتخاذ مدبرانه ترین تصمیم درباره اهداف تحصیلی آینده
 • انتخاب دانشگاه ها و کالج های مناسب و باکیفیت با شهریه کمتر و تامین پروسه ای عاری از استرس و شتاب برای پذیرش